ניקיון חנויות

ניקיון חנויות

"Easily" מציעה לכם ניקיון כללי ותומך של מתקני בילוי בצפון ובמרכז הארץ. אנו מנקים לפי לוח הזמנים בזמן שנוח לכם. אנו מנקים מבלי להפריע לעבודת העובדים. העבודה מתבצעת רק על ידי מנקה מנוסה, ציוד מקצועי ומלאי

קשר

24/7
תל אביב, Hasidei haumot street 24
חיפה, Havradim St. 6