ניקיון באירועים חברתיים
ניקיון באירועים חברתיים

ניקיון באירועים חברתיים

ביצוע סדר וניקיון במהלך החנתה אירוע
  1. ביצוע סדר וניקיון במהלך החנתה אירו ניקיון במהלך הכנה
  2. סדר וניקיון במהלך ארגון הראוע ניקיון כללי לפני התחלת האירוע
  3. ניקיון שוטף במהלך האירוע
  4. ניקיון כללי במהלך האירו
  5. ניקיון לאחר האירוע
  6. סדר וניקיון כללי

קשר

24/7
תל אביב, Hasidei haumot street 24
חיפה, Havradim St. 6