ניקיון בהראועים לילדים
ניקיון בהראועים לילדים

ניקיון בהראועים לילדים

ביצוע סדר וניקיון במהלך החנתה אירוע
  1. ביצוע סדר וניקיון במהלך החנתה אירו ניקיון במהלך הכנה
  2. סדר וניקיון במהלך ארגון הראוע
  3. ניקיון כללי לפני התחלת האירוע
  4. ניקיון כללי במהלך האירוע
  5. ניקיון לאחר האירוע
  6. סדר וניקיון כללי

קשר

24/7
תל אביב, Hasidei haumot street 24
חיפה, Havradim St. 6